หน้าหลัก :ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

  ร่วมงานกับเรา

  1. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (สถานที่ปฏิบัติงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น

  สวัสดิการเพิ่มเติม :

  •  ชุดยูนิฟอร์มปีละ 2 ชุด
  •  ฟรีอาหารกลางวัน (พานทอง)
  •  ประกันสังคม
  •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •  กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์

   ติดต่อฝ่ายบุคคล  038-740371-4 ต่อ 2  คุณนวิยา

   

  2. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) (บริษัท เมฆา-เอส จำกัด)

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 30 – 45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาและงานระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมงานโยธาหรืองานระบบอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา
  • จัดหาและคัดเลือกวัสดุอปกรณ์ เพื่อขออนุมัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา
  • ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และงานก้าวหน้าตามแผนงาน
  • ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาไว้อย่างดี
  • ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก
  • ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานให้มีความปลอดภัย ตามระบบ ISO 9001
  • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุบัติเหตุในโครงการฯลฯ

   

  3. โฟร์แมน บริษัท เมฆา-เอส จำกัด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาโยธา หรือช่างไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานโยธาหรืองานระบบอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลควบคุมงานงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ตามลำดับขั้นตอนงาน
  • สามารถอ่านแบบได้และควบคุมงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพงานวิศวกรรมหรือตาม Specification
  • ประสานงานกับผู้รับเหมา ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน หรือ การแจ้งซ่อม ให้งานเสร็จทันภายในกำหนดเวลา
  • ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  • ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง
  • มีความรู้ เบื้องต้นในโปรแกรม AUTO CAD / SHOP DRAWING
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน,ความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
  • ถอดแบบและประมาณราคาเบื้องต้นได้