หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » แบบ 56-1 และ รายงานประจำปี...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

แบบ 56-1 และ รายงานประจำปี

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

 รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
   ประจำปี 2562
   ประจำปี  2561
   ประจำปี 2560
   ประจำปี 2559                                                                     

 

 

รายงานประจำปี Annual Report (56-2)

 รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
   ประจำปี 2562
   ประจำปี  2561
   ประจำปี 2560
   ประจำปี 2559